....HIMHIMNE AL SANT CRIST DE LA FE , CORONACIÓN DE 1930
...HIMNO AL SANTISIMO CRISTO DE LA FE DE VALENCIA 1930........................... ....Música: Enric Mari Bartual, letra: Ricard Calvo Abad
Imagen original del Stmo Cristo de la Fe, regalo de San Juan de Ribera a la comunidad de Agustinos Recoletos del Convento de Santa Mónica de Valencia en 1603. Fue destruida en 1936.

CORO GENERAL

Del carrer de Molvedre som el vehins

que a ofrenart´este himne hui ham arrivat;

ses paraules son flors ¿??? nostres jardins

per a Tu en gran carinyo les ham cuidat.

Un ram de flors som estes veus fervoroses

qu´al nostre Sant se entreguen en anima i cor;

paraules son les seues, tan pures com les roses

formant una corona que diu tan sols amor.

BARITONO

Santissim Crist de la Fe ,

amb la teua Coronació

en fervor te cantaré

y en lo cant yo posaré

tota meua devoció

GIQUETS

¡Beneit que siga sempre!

¡Beneit nostre Patró!

BARITONO

Sembrador de diges , d´amors y alegries

de goig y ventures de felicitat

mos omplis el dies y el sel t´ha enviat

per a que la vida no fora una guerra

que als cristians nos dona tan amarga fel.

Tu representares un sel en la terra,

tan dols y bonico como el propi sel.

GIQUETS

Ampáramos sant qu ´els pares

mos feren adorar.

DONES

Amparalos que les mares

en ses plegaries sabran pagar.

HOMENS

Sabran pagar.

DONES

En tot amor

HOMENS

Sabran pagar

DONES

Lo teu favor

TOTS

Sembrador de diges , d´amors y alegries

de goig y ventures de felicitat

mos omplis el dies y el sel t´ha enviat

per a que la vida no fora una guerra

que als cristians nos dona tan amarga fel.

TENOR

Y la veu dels que vivien

per a Tu tan solament

desd´alla hui te la envíen

com un riquisim present.

Es la veu del seu recort

que al anarte a coronar

li dona vida la mort

per a vindre así a cantar.

COR GENERAL

¡Vixca el Crist de la Fe!

¡Vixca el Crist de l´amor!.

GIGETS I DONES

¡Yo jamay t´olvidare

Jamay, jamay, t´olvidare!.

HOMENS

¡Vixca el Crist de la Fe!

¡Vixca el Crist de l´amor!

TOTS

¡Vixca!

¡Vixca!

Vixca El nostre Salvador.

 

Coronación del Santísimo Cristo de la Fe por el Arzobispo Dº Prudencio Melo, el 8 de junio de 1930 en la plaza de Santa Mónica de Valencia
Coronación del Santísimo Cristo de la Fe el 8 de junio de 1930. Vista de la multitud en la plaza de Santa Mónica de Valencia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coronación del Santísimo Cristo de la Fe por el Arzobispo Dº Prudencio Melo, el 8 de junio de 1930 en la plaza de Santa Mónica de Valencia