HIMNE DEL SANTISSIM CRIST DE LA FE, CORONACIÓN DE 1955


Cantem cristians la gloria
del Crist de la Fe;
La creu es sa victoria,
Jesús el nostre bé.

Cantem-li generosos
un cantic ple d´amor
pregem-li fervorosos
que és nostre Salvador.

Bon Jesús crucificat
que heu vençut la mort danyosa
deslliureu-nos del pecat
que fa l´anima horrorosa.

Ja que sou el nostre Rei
i dels cors pau i alegria
volem viure en vostra llei santa norma que al cel guia.

Ab veu enfervorida
clamem sempre sens fi;
Jesús és nostra vida,
la llum i el bon cami,
remei, dolía esperança,
eterna veritat;
perfecta benaurança,
i amor de caritat.