HIMNE DEL SANTISSIM CRIST DE LA FE adaptación de 2004

Cantem cristians la gloria
del Crist de la Fe;
La creu es sa victoria,
Jesús el nostre bé.

Cantem-li generosos
un cantic ple d´amor
pregem-li fervorosos
que és nostre Salvador.

Bon Jesús crucificat
que heu vençut la mort danyosa
deslliureu-nos del pecat
que fa l´anima horrorosa.

Ja que sou el nostre Rei
i dels cors pau i alegria
volem viure en vostra llei
santa norma que al cel guia.

Ab veu enfervorida
clamem sempre sens fi;
Jesús és nostra vida,
la llum i el bon cami,
remei, dolía esperança,
eterna veritat;
perfecta benaurança,
i amor de caritat.

letra de Frederic Moscardó

........... ADAPTACIÓN DEL HIMNO AL STMO. CRISTO DE LA FE de MANUEL PALAU BOIX por JOSÉ BLASCO AGUILAR, REALIZADA EN EL AÑO 2004 CON OCASIÓN DEL IV CENTENARIO
ESCUCHAR HIMNO DEL CRISTO DE LA FE