BARRI DE SAGUNTO O MORVEDRE VALENCIA
ESGLESIA DE SANTA MONICA DE VALENCIA
CARRER MIRACULOSA DE VALENCIA
VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS FIESTA DE LA ROSQUILLETA VALENCIA

Esta costum es va fer tan popular que la pròpia Associació va ser i és coneguda ab el sobrenom de "la Rosquilleta".

Si bé el dia de la Patrona dels valencians se celebra el segon dumenge de maig, en lel barri del carrer Sagunt és el dumenge de la Trinidad el dia triat per a honrar a la patrona. Costum no exclusiva dels nostres carrers, ja que en atres parts de la ciutat se celebren festes a la Mare de Déu dels Desamparats: el Barri del Socos, l'Olivereta, Nazaret, Patraix, Quart...

MARE DE DEU DELS DESAMPARATS FESTA DE LA ROSQUILLETA VALENCIA 1942

Entre atres actes és de destacar la processó de la Mare de Déu dels Desemparats que desfila el Dimarts de Pentecostés, día del Crist, junt a les atres dos associacions de la parròquia d'El Salvador i Santa Mònica.

Fins a 1968 la processó de la Mare de Déu seguia el seu propi recorregut per nombrosos carrers del barri i se feia al dia de la Trinidad. Eixe any s'unificaria ab la resta de associacions el dimarts de la Pasqua granada , dia de la festa del Crist de la Fe.

Destacar, així mateixa, la visita que l'associació fa a la Residència de la germanetes, l¨acte en honor a Santa Teresa Jornet, les diverses menjars de germandat o el magnífic grup de teatre que cada any delecta a la barriada ab una funció per festes.

2007 parada de la virgen de los desamparados frente asilo hermanitas valencia

MARE DE DEU CARRER TRINITAT VALENCIA 1948

2007 Entrada de la virgen de los desamparados en santa monica valencia

FESTIVITAT DE LA MARE DE DEU DELS DESAMPARATS AL B- DE SAGUNT

Dumenge de la Trinitat

La visita es va repetir en 1973 en ocasió del 50 aniversari del mateix succes i la Mare de Déu va desfilar en processó per la barriada.

PLACA CONMEMORATIVA DEL 50 ANIVERSARIO CORONACION 1973

En 1986 en ocasió del 75 aniversari de la Festa de la Rosquilleta va tornar novament, L'acte mes emotiu va ser l'eixida del Crist de la Fe que va acudir fins al Convent de la Trinidad a rebre-la, donant començament a unes jornades molt emotives.

De nou tornaria en 1991 ab motiu de la celebració del III Centenari de l'església de Santa Monica. La Mare de Déu va ser arreplegada el 18 d'octubre en la seua Basílica i va entrar en el Barri pel Convent de la Trinidad. Durant cuatre dies la Mare de Déu va visitar els carrers i places del barri i va ser testimoni preferent de la gran celebració Eucarística que va tindre lloc el matí del 20 d'octubre, en commemoració dels 300 anys de la terminació del temple de Santa Mònica.

La Pelegrina tornaria al Juny de 1998 al Barri del carrer Alboraya i la vesprada del dia 18, va passar pel carrer Cronista Rivelles i plaça Santa Monica, para pel pont de Serrans encaminar-se a sa Real Basílica

L'any següent, 1999 i ab motiu del 75 aniversari de la seua Coronació, la mare de Deu va ser portada als convents de clausura valencians, entrant en la Casa Mare de les Germanetes dels Desamparats on se li va tributar una càlida recepció.

La Mare de Deu va tornar per a les Festes del Centenari de la Festa de la Rosquilleta que es varen celebrar a l'any 2011.Esta va ser l'última vegada que va visitar el barri.

En eixa ocasi´va tindre lloc un emotiu encontre entre el Santissim Crist de la Fe i la Mare de Deu dels Desamparats el 17 de juny de 2011.

VISITES DE LA MARE DE DÉU DELS DESAMPARATS AL BARRI DE SAGUNT

Nostra Senyora dels Desamparats (la pelegrina) ha visitat en diverses ocasions el Barri. La primera d'elles va ser en ocasió del 25 aniversari del Coronació de la patrona a l¨abril de 1948. En eixe any la Mare de Déu va visitar tots els barris de la ciutat i al nostre va arribar per la vora del riu, camí de Santa Mònica.

VISITA MARE DE DEU DELS DESAMPARATS PLAÇA SANTA MONICA VALENCIA 1948 VISITA MARE DE DEU DELS DESAMPARATS CARRER TRINITAT VALENCIA 1948

A lány 1953, el 27 i 28 de juni la mare de Deu va visitar els carrers Alboraya, Sagunt, Visitacio...

VISITA MARE DE DEU DELS DESAMPARATS CARRER TRINITAT VALENCIA 1948

HISTÒRIA DE LA FESTA DE LA ROSQUILLETA

La Festa en honor a la Mare de Déu dels Desamparats, patrona de Valéncia, es funda l'any 1911. Sorgix com una senzilla festa popular en el carrer Mare Teresa Jornet on antany existia una capelleta de la Mare de Déu.

La festa comptava ab escassos recursos econòmics i com en l'època, existia el costum d'obsequiar als associats ab un bescuit, es va decidir substituir este dolç per una senzilla rosquilleta.

MARE DE DEU DELS DESAMPARATS FESTA DE LA ROSQUILLETA
CRIST DE LA FE VALENCIA
   
ATRES FESTES DEL BARRI DE SAGUNT
MARE DE DEU DELS DESAMPARATS
 

 

ASSOCIACIÓ DE LA MARE DE DEU DELS DESAMPARATS

"LA ROSQUILLETA"